Asvape Puff Can 8000 Hơi Pod hút 1 lần Mixed Berries ( Mâm xôi mix ) ( 5% ) ( có thể sạc lại )

220,000