Đầu Pod cho Smok Mico

80,000210,000

  • Mico Pod với cuộn gốm 1,4ohm, chịu nhiệt độ cao, tuổi thọ cao
  • Mico Pod với cuộn dây thông thường 1.0ohm,
  • Mico Pod với cuộn lưới 0,8ohm, quá trình gia nhiệt nhanh, sản xuất hơi lớn

Link liên quan : 

Smok Mico 26w Pod Kit 

 

Mã: 621194036 Danh mục: