Coil Occ Ceramic Smok Nord 1.4 Ohm

80,000350,000

Ceramic Coil 1.4ohm
Công suất : 10-15w
Điện Áp đầu vào: 3.3 v-4.2 v
Chính Hãng – Hà Nội

 

Mã: 154123317 Danh mục: