Đầu Pod Smok Fetch

90,000160,000

  • Chú ý: 2 loại : 1 loại dùng Occ RPM, 1 loại dùng Occ Nord

Chính Hãng – Hà Nội

Mã: 824854746 Danh mục: