Lio Bee Disposable pod dùng 1 lần (1200 hơi – 3%)

140,000

Lio Bee 18 (1200 hơi) với thông số:
Nồng độ: 3% Nicotine
Số lần hút: 1200 Hơi

Link liên quan:
Lio Bee Max 2500 Hơi
Lio Bee Lit 2500 Hơi (Đèn Led)

 

Mã: 444858176 Danh mục: