Lio Bee Max Pod hút 1 lần 2500 hơi

150,000

Đây là dòng sản phẩm mới từ hãng vape nổi tiếng Iioy. Nâng cấp từ cây Pod hút 1 lần Lio Bee18 1200 hơi. Sản phẩm có đèn led sáng, và buồng đốt mở rộng. Có 20 vị lựa chọn khác nhau. Tên tìm kiếm Ijoy Lio Bee Max hoặc Lio Bee Lit 2500 hơi.

Link liên quan : 

Link Pod hút 1 Lần Mới Nhất

Mã: 9894735116 Danh mục: