Coil Occ cho Rincoe Tix Pod Kit

60,000250,000

0.8Ohm – 1.0Ohm
Chính Hãng – Hà Nội

Link liên quan :

Rincoe Tix Pod Kit 
Pod Rỗng cho Rincoe Tix Kit 

 

 

 

Mã: 413563728 Danh mục: