Coil Occ Ijoy Captain X3 Mesh 0.15 ohm

200,000

x3 Mesh Coil 0.15Ohm
40-90w
Chính Hãng – Hà Nội

 

Mã: 221513157 Danh mục: