Coil Occ cho Shogun JR kit – Mesh 1 0.2 Ohm

70,000210,000

Coil occ Mesh 1 0.2Ohm
Điện trở 5-126w
Chính Hãng – Hà Nội

 

Mã: 116233150 Danh mục: