Coil occ Smok Rpm Mesh 0.4

70,000300,000

Coil occ Rpm dùng cho Rpm 40,Rpm 80 (đầu pod Rpm) , fetch mini/ fetch pro (đầu pod Rpm),Nord 2/4/X, Vladdin Jet, Marvel

Link liên quan :

Smok RPM40 Kit System
Coil Occ Smok RGC (RPM80)
Coil Occ Smok RPM2

 

 

Mã: 769893079 Danh mục: