Coil Occ Geekvape Mesh X2 (Tank Shield,Aero,Cerberus)

80,000350,000

Mesh X2 Coil occ ( Shield / Aero / Aero lưới / Cerberus subohm Tank )
0.4Ohm – 0.15Ohm – 0.3Ohm – 0.2Ohm
Chính Hãng – Hà Nội

Phiên bản Super Mesh X2

 

Mã: 612313161 Danh mục: