Coil Occ cho Smok RPM 80 (RGC)

80,000350,000

Coil occ RGC 0.17ohm dùng cho đầu pod RGC RPM 80

Link liên quan:
Coil Occ SMOK RPM
Coil Occ SMOK RPM2

Mã: 398985180 Danh mục: