Coil Occ Voopoo PnP VM/R/RBA (0.15-1.0 ohm)

150,000

Mã: 663858380 Danh mục: