Coil Occ Smok Nord – Nord 0.6 Mesh Coil

80,000350,000

  • Coil Occ Smok Nord Kit loại Nord 1.4 Ohm Regular Coil tại Đây
  • Smok Nord Kit Với nhiều màu lựa chọn tại Đây
Mã: 419172752 Danh mục: