Coil Occ Orion Plus DNA 0.25 Mesh – Lost Vape

70,000300,000

Coil Occ Orion Plus DnA
Mesh Coil 0.25Ohm
Điện trở tối đa 22w

Link liên quan:

Mã: 627562957 Danh mục: