Coil Occ R3 Pod kit

250,000

Mesh Coil 0.6Ohm
Gold Plate (mạ vàng)
Chính Hãng – Hà Nội

Link liên quan : 

R3 Pod Kit By-R Vape System 

 

 

Mã: 641593007 Danh mục: