Coil Occ cho Smoant Pasito – 0.6 Mesh DTL

80,000210,000

  • Coil Occ 0.6 Mesh DTL sử dụng cho sản phẩm Vape Pod Smoant Pasito
  • Ngoài ra Smoant Pasito còn có 2 Loại coil khác là RBAMTL để lựa chọn

Link liên quan:

Smoant Pasito Pod Kit
Coil Occ 0.6 Smoant Pasito
Coil Occ 1.4 Smoant Pasito
Coil RBA cho Smoant Pastio

Mã: 376462500 Danh mục: