Coil Occ Target PM80

80,000350,000

  • GTX 0,2Ω MESH (NiCr, 45 Vang60W, DTL)
  • GTX 0,3Ω MESH (NiCr, 32-45W, DTL)

Link liên quan : 

 

Mã: 333884642 Danh mục: