RBA cho Ijoy Mercury

150,000

Là Coil RBA của Artery Pal2 / Pal2 Pro, Sử dụng được cho các máy Ijoy Mercury, CKS Junior, Pal Stick, AK-47 Pod…

Mã: 576378357 Danh mục: